Global Business Identifier (GBI)- Tirdzniecības transformācijas iniciatīva

Robežu starpaģentūru izpildpadome (Border Interagency Executive Council (BIEC)) ir izstrādājusi jaunu Koncepta pārbaudes izvērtējumu (Evaluative Proof of Concept (EPoC)), kurš pārbaudīs trīs dažādu vienumu identifikatorus un noteiks, kura kombinācija ir optimālākā unikālai identificēšanai: galvenās juridiskās personas, to īpašumtiesību lomas un konkrētas atrašanās vietas globālajās piegādes ķēdēs un to funkcijās. GBI EPoC mērķis ir darboties Automatizētā komerciālajā vidē (Automated Commercial Environment), kuru plānots sākt lietot 2022. gada pavasarī.

Virtuālās tirdzniecības nedēļā (Virtual Trade Week) klātesošie skatīja prezentāciju, kurā ASV Muitas un robežsardzes dienesti (U.S. Customs and Border Protection (CBP)) informēja klātesošos par to, ka 2020. finanšu gadā bija vairāk nekā 365 000 aktīvo reģistrēto importētāju, kā arī 16 500 muitas brokeru. Lai gan šiem reģistrētājiem ir jāiesniedz ražotāja/sūtītāja identifikācijas numurs visiem importētajiem produktiem, CBP ziņoja, ka MID trūkst datu kvalitātes, pilnīguma un unikalitātes, kas nepieciešama precīziem ieskatiem piegādes ķēdēs. Šī problēma attiecas uz lielu CBP apstrādāto sūtījumu skaitu, kas 2020. finanšu gadā ietvēra 28,5 miljonus kravas konteineru, 32,8 miljonus importa ierakstu un 148 de minimis vērtību sūtījumus ar gaisa transportu, kā arī 94 miljonus sūtījumu ar kravas automašīnām.

 


GBI piedāvātie risinājumi

Legal Entity Identifier (LEI) – Juridiskās Personas Identifikators

LEI ir 20 zīmju, burtciparu identifikators ar atsauces datu elementiem, kas ir unikāli juridiskai personai.

Uz 2022. gada 13. aprīli visā pasaulē ir izsniegti 2 112 123 LEI, un to skaits strauji pieaug.

Data Universal Numbering System (DUNS) – Datu Universālā Numerācijas Sistēma

DUNS ir 9 ciparu skaitlisks un neindikatīvs identifikators, kas identificē unikālas uzņēmējdarbības vienības ar vairāk nekā 200 atsauču datu elementu bibliotēku.

Pasaulē izsniegti vairāk nekā 300 miljoni DUNS. 

Global Location Number (GLN) – Globālais Lokācijas Numurs

GLN ir 13 ciparu skaitlisks identifikators ar dažādām pamata atsauču datu elementu kopām, kuras var pielāgot atrašanās vietai, funkcijai un darbībām.

Vairāk nekā 2 miljoni uzņēmumu izmanto GS1 uzņēmuma standartus, un 100 miljoniem produktu ir GS1 svītrkodi.


GBI evaluative proof of concept – GBI koncepta pārbaudes izvērtējums

CBP (ASV Muitas un robežsardzes dienesti) ir paziņojuši, ka starpaģentūru darba grupa jau veido koncepcijas novērtējuma izvērtējumu, ar kura palīdzību iespējams pārbaudīt piedāvātos risinājumus un identificēt labāko trīs vienumu identifikatoru kombināciju, kas unikāli identificē īpašumtiesības, konkrēto uzņēmumu un globālās atrašanās vietas, kā arī piegādes ķēdes lomas un funkcijas. Testa brīvprātīgajiem dalībniekiem būs jāiesniedz visi trīs ražotāja, pārdevēja un nosūtītāja identifikatori (neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav viena un tā pati persona), izmantojot automatizēto brokeru saskarni. Izplatītāja, eksportētāja un iepakotāja identifikatoru iesniegšana joprojām nebūs obligāta, taču līdz pilnīgai testa novērtēšanai paralēli tiks pieprasīts un pieņemts MID.

Pārbaudē piedalīsies 10 valstis: kontinentālā Ķīna, Austrālija, Kanāda, Jaunzēlande, Apvienotā Karaliste, Francija, Meksika, Vjetnama, Itālija un Singapūra.

Pārbaudē tiks iekļautas 6 produktu kategorijas: alkohols, medicīniskās ierīces, preces personīgai lietošanai, jūras veltes, rotaļlietas un ASV atgrieztās preces.

No tā izriet, ka piedalīties var tirdzniecības biedri, kuri veic uzņēmējdarbību kādā no minētajām valstīm un importē preci kādā no šīm kategorijām.