LEI LATVIJA – PIESAKIETIES PIRMS PLKST. 17.00 UN SAŅEMIET SAVU LEI KODU (LEI CODE) JAU ŠODIEN*

2 min
Datu validācija
1-3h
LEI apstiprinājums
Pēdējo 7 dienu laikā saņemti 3153 pieteikumi   /   Pēdējo 24h laikā – 581
Jaunākie klienti
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AG Capital Invest" 9845004D138865AH5C50
SIA "Nano IT" 984500869879CB4E5A49
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Power Mining" 984500ZABC3CA835AD44
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barons Kvartāls" 984500709Q48X91BFE10
"LATVIJAS MEŽS" SIA 984500DB08F8D1F7B844
LEI koda saņemšana būs stundu, nevis dienu jautājums! Ātrākais un lētākais pieteikums LEI kodam (LEI code) Latvijā.
59€ 59€
/
1 gadu 1 gadu
59 € gadā 59 € gadā
150€ 150€
/
3 gadiem 3 gadiem
50 € gadā 50 € gadā
225€ 225€
/
5 gadiem 5 gadiem
45 € gadā 45 € gadā
E-post

Uzņēmuma adrese*Piezīme – pirmais zināmais datums nevar būt datums pēc pēdējā pārskata perioda beigām. Šajā gadījumā uzņēmumam nav tiešā vai galvenā mātesuzņēmuma, jo finanšu pārskatos vēl nav veikta konsolidācija. Lūdzu, atzīmējiet augstāk norādīto: “Man nav tiešā/galvenā mātesuzņēmuma” vai ziņošanas izņēmumu “Nekonsolidē” Paldies!

*Piezīme – pirmais zināmais datums nevar būt datums pēc pēdējā pārskata perioda beigām. Šajā gadījumā uzņēmumam nav tiešā vai galvenā mātesuzņēmuma, jo finanšu pārskatos vēl nav veikta konsolidācija. Lūdzu, atzīmējiet augstāk norādīto: “Man nav tiešā/galvenā mātesuzņēmuma” vai ziņošanas izņēmumu “Nekonsolidē” Paldies!


LEI KODS CENRĀDIS

LEI kods uz 1 gadu
LEI kods uz 3 gadiem
LEI kods uz 5 gadiem

LEI koda atjaunošana uz gadu 59 €
* + PVN 21% / 0% PVN (ar spēkā esošu ES PVN numuru)
** Rēķins tiks nosūtīts pēc LEI piešķiršanas


Kam šajā brīdī ir nepieciešams LEI kods?

Kopš 2018. gada 3. janvāra LEI kodam (LEI code) ir jāreģistrējas visām juridiskām personām, kuras vēlas veikt darījumus Eiropas finanšu tirgos ar visa veida vērtspapīriem vai atvasinājumiem (piemēram, akcijām, obligācijām, biržā tirgotiem fondiem, valūtu maiņas nākotnes darījumi, mijmaiņas darījumi, procentu likmju mijmaiņas darījumi u. c.).

Vārdu sakot, ja ar uzņēmumu vēlaties pirkt vai pārdot vērtspapīrus, jums ir nepieciešams juridiskās personas identifikators jeb LEI (no angļu val. Legal Entity Identifier). Šobrīd lielākā daļa LEI prasību ir pamatotas ar Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (MiFID II) un Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (EMIR). Galvenais šo aktu mērķis ir nodrošināt lielāku caurskatāmību un stabilitāti pasaules finanšu tirgū. Visus noteikumus attiecībā uz LEI kodu varat skatīt šeit.

Pieteikšanās LEI kodam (LEI code)

Pieteikšanās LEI kodam (LEI code) ir vienkāršs trīs soļu process.

1. Aizpildiet visus obligātos laukus augstāk redzamajā LEI pieteikuma veidlapā. Vairumā gadījumu uzņēmuma dati tiek ievākti automātiski, izmantojot Uzņēmumu reģistra datubāzi.
2. Iesniedziet savu pieteikumu un samaksājiet ar kredītkarti, PayPal vai bankas pārskaitījumu.
3. Jūsu dati tiks apstrādāti, un LEI kods jums tiks nosūtīts pa e-pastu.

Tiklīdz maksājums būs iesniegts, jūsu pieteikums tiks nosūtīts datu validācijai. 90% gadījumu jūs saņemsiet savu LEI kodu 1-3 stundu laikā*

*darba dienās


KAS IR LEI KODS?

LEI kods vienkārši izskaidrots

 • LEI kods (LEI code) – Juridiskās personas identifikators – ir unikāls numurs/kods, ar kuru identificē juridisku personu. To var izmantot arī kā starptautisku uzņēmuma reģistrācijas numuru.
 • Tas ir unikāls identifikācijas kods (LEI) uzņēmumiem, kas tirgojas ar vērtspapīriem.
 • Katrs tirgos veiktais darījums savienos ar darījuma partneri, kuram arī ir savs LEI kods.
 • Regulējošās iestādes (piemēram, centrālās bankas) to izmanto, lai pārraudzītu finanšu tirgus. LEI savieno finanšu tirgus, uzņēmumus un regulējošās iestādes.
 • LEI ir G20 valstu apstiprināts.
 • Ar LEI saistītie juridiskās personas dati ir bez maksas un ir pieejami GLEIF datubāzē.
 • LEI kodu izsniedz GLEIF akreditēta LOU (Local Operating Unit – vietējā operatīvā vienība).
 • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) – Globālais Juridisko Personu Identifikatoru Fonds. Apstiprinājušas G20 valstis un izveidojusi Finanšu stabilitātes padome. Pārvalda LEI regulatīvās uzraudzības komiteja (LEI ROC)
 • Atcerieties – NAV LEI, NAV DARĪJUMU!

LEI kods (LEI code) – ko nozīmē šie skaitļi un burti?

LEI kods atbilst ISO 17442 standartam un sastāv no kombinācijas, ko veido 20 cipari un burti.

 • Pirmie četri cipari vienmēr norāda uz LOU, kura sākotnēji izsniegusi LEI kodu.
 • 5. un 6. cipara vērtība vienmēr ir nulle.
 • 7. līdz 18. simbols ir katram uzņēmumam piešķirtais unikālais identifikators.
 • Pēdējie divi cipari ir kontrolsumma pārbaudes nolūkiem.

LEI koda struktūra


LEI kods palīdz saskatīt sakarības.

Globālā Juridisko Personu Identifikatoru Fonda vīzija paredz universālus reģistrācijas numurus uzņēmumiem visā pasaulē. Tas būtu uzņēmumiem piešķirts identifikators, kas nodrošinātu patērētājiem standartizētus augstas kvalitātes un brīvas pieejas atsauces datus.

"Mēs ticam, ka galu galā katra uzņēmuma pamatā būtu jābūt vienai identitātei. LEI ieviešana mums palīdzēs sasniegt šo mērķi."

GLEIF


LEI kodu nākotne un kāpēc tam pieteikties tagad?

Pastāv dažādi iespējami scenāriji, kuros LEI kods (LEI code) var būt noderīgs.

 1. Indijā LEI kods jau ir pieņemts kā lielu korporatīvo aizņēmēju identifikators. Vairāk informācijas par LEI pielietojumu Indijā. Ir ļoti iespējams, ka citas pasaules valstis sekos šim piemēram. Tas palīdzēs saprast kopējo lielāko korporatīvo aizņēmēju finansiālo stāvokli. Patiesībā Eiropas Centrālā banka jau izmanto LEI kodu kā vienu no identifikatoriem Ana Credit datubāzē.
 2. Globālais juridiskās personas identifikācijas numurs vai globālais uzņēmuma reģistrācijas numurs. Tā kā datubāze ir atjaunināta un tiešajam lietotājam bez maksas, tas dos labāku izpratni par to, ar kādiem uzņēmumiem veicam darījumus. Tas arī atvieglos jauno klientu pārbaudi bankām un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
 3. Ātra un efektīva tiešsaistes uzņēmumu un e-komercijas pakalpojumu sniedzēju identifikācija. Tā kā e-komercijas nozare tikai pieaug, tas sniegs mums īsu pārskatu par uzņēmumu, no kura vēlamies pasūtīt preces. Pēc viena klikšķa uz LEI koda (LEI code) jums būs pieejami detalizēti uzņēmuma dati.  
 4. Tiek strauji attīstīti daudzi jauni LEI izmantošanas scenāriji, piemēram, vietņu uzticamības zīmogos, SSL sertifikātos u. c.

Kas drīkst izsniegt LEI kodus?

LEI kodu (LEI code) izsniegšanu pārvalda GLEIF. GLEIF ir iestāde, kas kontrolē LEI kodu izsniegšanu, taču pati tos neizsniedz. Tā vietā kods tiek izsniegts ar valsts īpašumā esošu un privātu uzņēmumu tīkla starpniecību, kuri darbojas kā vietējās operatīvās vienības jeb LOU (Local Operating Unit ). To galvenais mērķis ir nodrošināt LEI kodu reģistrēšanu un atjaunošanu, kā arī darboties kā vārtejai uzņēmumiem, kas vēlas iegūt LEI kodu. Pilns vietējo operatīvo vienību saraksts ir pieejams GLEIF tīmekļa vietnē.

LEI Reģistrs sadarbojas ar vairākām LOU. LEI Reģistrs ir LEI reģistrācijas aģents. Mūsu uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem un valsts iestādēm iegūt uzticamu informāciju par LEI un vadīt komunikāciju starp LOU organizācijām un uzņēmumiem, kuri vēlas pieteikties LEI kodam. Mēs veicam validāciju datiem, kas sniegti publiski pieejamās datubāzes, piemēram, valsts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā u. c. Pilns uzņēmumu un citu reģistru saraksts ir atrodams GLEIF reģistrācijas iestāžu sarakstā. Uzziniet vairāk par reģistrācijas aģentiem.


BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI PAR LEI KODU

LEI kods jeb Legal Entity Identifier ir visā pasaulē izmantojams kods juridiskas personas identificēšanai, kuru veido 20 simboli. Katrs LEI kods ir neatkārtojams, katrai juridiskai personai tiek piešķirts vienu reizi un tas pats kods nevienam citam netiek piešķirts. LEI kods ir ekskluzīvs, jo ikvienai juridiskai personai tiek izsniegts tikai viens LEI kods.

LEI kods (LEI code) sasaista juridisko personu ar tās galveno atsauces informāciju (nosaukums, atrašanās vieta u.c.). Ar LEI koda palīdzību var identificēt juridiskas personas, kas piedalās pasaules finanšu tirgos, ar dažādiem uzraudzības mērķiem.

 

Piemēram, uz EMIR pamata LEI kodi tiek izmantoti jau šobrīd, lai identificētu puses, kas piedalās ārpusbiržas atvasināto vērtspapīru darījumos. Kopš 2017. gada 1. novembra, saistībā ar regulas ES/2017/105 piemērošanu, paziņojot par darījumiem, kas veikti ar atvasinātajiem vērtspapīriem, atļauj izmantot tikai LEI kodu.

 

Kopš 2017. gada 1. janvāra LEI kods tiek pieprasīts visiem biržas emitentiem, lai uzlabotu piekļuvi regulētai informācijai.

 

Stājoties spēkā CSDR regulai, ar LEI kodu jāidentificē visi Igaunijas vērtspapīru centra (Eesti väärtpaberikeskus – EVK) lietotāji-juridiskas personas, lai nodrošinātu reģistra turēšanas kopumu.

Kopš 2018. gada 3. janvāra LEI kodu sāk izmantot uz MiFIR pamata, saistībā ar investēšanas pakalpojuma sniedzēja ziņojumiem uzraudzības iestādēm par vērtspapīru darījumiem, klienta-juridiskas personas identificēšanai izmantojot LEI kodu. Darījumu ziņojumus izmanto, lai identificētu un pētītu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī, lai uzraudzītu vērtspapīru tirgū notiekošos darījumus un investīciju pakalpojumu sniedzēju darbību. Darījumu ziņojuma formu nosaka Eiropas Komisijas regula.

Kopš 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir nepieciešams juridiskai personai, ja tā veic darījumu tirgošanās vietā (regulētā tirgū, daudzpusējā tirgošanās sistēmā v.tml.) vai ārpus tirgošanās vietas, saistībā ar vērtspapīriem, kas ir pieņemti tirgošanai vai ar kuriem tirgojas tirgošanās vietā vai kā pieņemšana tirgošanai ir pieteikta, kā arī, ja šādu vērtspapīru pamatā ir tirgošanās vietā tirgošanai pieņemts vērtspapīrs, indekss vai tirgošanās vietā tirgošanai pieņemts vērtspapīru grozs.

Investēšanas pakalpojuma sniedzējam ir no klienta-juridiskas personas jāpieprasa visa informācija, kas nepieciešama, lai iesniegtu informāciju par darījumiem uzraudzības iestādei. Šāda informācija ir arī LEI kods.

Ja klients-juridiska persona neiesniedz investēšanas pakalpojuma sniedzējam ziņošanai par vērtspapīru darījumu nepieciešamo informāciju, tai skaitā LEI kodu (LEI code), pakalpojuma sniedzējam nav iespējams izpildīt no likuma izrietošo ziņošanas pienākumu. No tā izrietot investēšanas pakalpojuma sniedzējs var atteikties no pakalpojuma sniegšanas.

LEI kodu var pieteikt tikai pie pilnvarota LEI operatora. Informācija par LEI koda izsniedzējiem ir pieejama šeit.

Lai saņemtu LEI kodu, ir jāizvēlas LEI operators, jāizveido lietotāja profils tā mājaslapā un jāiesniedz pieprasītie dati. Jaunie LEI kodi parasti tiek izsniegti 1–3 stundu laikā.

LEI kods (LEI code) tiek izsniegts par maksu un ar to saistās ikgadēja pārvaldīšanas maksa par koda atjaunināšanu.

Lai investēšanas pakalpojuma sniedzējs varētu korekti veikt ziņošanas pieteikumu, klienta-juridiskas personas LEI kodam jābūt derīgam. Pirms vērtspapīru darījuma izpildes investēšanas pakalpojuma sniedzējs pārbauda koda esamību.

 

Pārbaudi LEI koda derīgumu

 

LEI koda derīgumu var pārbaudīt šeit.

LEI:
Nākamais LEI atjaunošanas datums::
Jūsu LEI patlaban pārvalda [current_lou]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu LEI atjaunošanu mēs varam veikt tikai tad, ja tas ir mūsu pārvaldībā. Lai varētu atjaunot LEI, mums vispirms nepieciešams, lai Jūs veiktu sava LEI pārcelšanu pie RapidLEI, kas ir mūsu LOU partnerorganizācija. RapidLEI ir GLEIF akreditēts LEI izdevējs. Lai pārceltu LEI, lūdzu, izmantojiet pārcelšanas veidlapu – pēc tam mēs priecāsimies Jums palīdzēt saistībā ar tā atjaunošanu.
Jūsu LEI patlaban pārvalda [current_lou]. Jūs savu LEI gatavojaties pārcelt LEI Reģistra pārvaldībā. Lai pabeigtu šo procesu, mums jāveic Jūsu LEI pārcelšana pie RapidLEI, kas ir mūsu LOU partnerorganizācija. RapidLEI ir GLEIF akreditēts LEI izdevējs. Lūdzu, izvēlieties parastu pārcelšanu (LEI netiks atjaunots) vai pārcelšanu ar LEI atjaunošanu.

Kāda ir atšķirība starp LEI nodošanu un LEI atjaunošanu?LEI atjaunošana ir ar juridisko personu saistīto reģistrācijas datu ikgadējs atjauninājums GLEIF datubāzē. Dati, kas saistīti ar uzņēmumu, ir jāatjaunina vismaz reizi gadā.

LEI nodošana ir LEI koda pārnešana no viena pakalpojumu sniedzēja uz citu. LEI ir iespējams pārnest, lai nodrošinātu klientam iespēju izvēlēties starp pakalpojumu sniedzējiem. Ja klients nav apmierināts ar samaksu, pakalpojumu vai datu kvalitāti, LEI kodu var pārnest pie cita LEI izsniedzēja (LOU). Nodošanas procesā LEI kods nemainās. Tas ir process, kas nav redzams gala klientiem. Visi LEI kodi ir derīgi jebkurā jurisdikcijā. Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji nevar atšķirt LEI kodus pēc LOU.

LEI reģistrs piedāvā nodošanas pakalpojumu ar LEI atjaunošanu, lai nodrošinātu visaugstāko datu precizitātes līmeni.
Lai veiktu atjaunošanu, mums vispirms jāveic Jūsu LEI pārcelšana. Lai pārietu uz atjaunošanu, lūdzam Jūs izmantot LEI pārcelšanas veidlapu.
"Cienījamais klient! Jūsu LEI patlaban pārvalda mūsu partneris LOU RapidLEI, taču ne mūsu kā reģistrācijas aģenta pārvaldībā. Mēs patiesi novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu pakalpojumiem, taču diemžēl patlaban Jūsu organizāciju atbalstīt nevaram. Lai atjaunotu savu LEI, lūdzu, sazinieties tieši ar RapidLEI, rakstot e-pasta ziņojumu uz support@rapidlei.com vai apmeklējot šīs organizācijas partneru vietni, lai atrastu Jūsu vietējo partneri. Paldies par sapratni! LEI Reģistra atbalsta komanda"
Cienījamais klient, Jums šobrīd ir spēkā esošs līgums ar mums par LEI kodu [lei]. Līgums ir spēkā līdz [paid_until]. Tas nozīmē, ka mēs parūpēsimies par ikgadējo LEI atjaunināšanu līdz [paid_until]. Jūs varat pārbaudīt savus LEI datus šeit: [leicert_link] Ja jums ir nepieciešams atjaunināt informāciju par LEI vai jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [site_email].
Vai piekrītat veikt pārcelšanu un atjaunot LEI ar neizmainītu pieteikumu?
Jūs gatavojaties iesniegt LEI pārcelšanas pieteikumu. Lai veiktu galīgo apstiprināšanu, mums jāpārliecinās, ka LEI pārcelšanu bez datu atjaunošanas esat izvēlējies(-usies) mērķtiecīgi. Varbūt līdzās pārcelšanai tomēr vēlaties veikt arī sava LEI atjaunošanu?