KAS IR LEI KODS (LEI CODE)?

Kas ir LEI kods?

LEI kods (LEI code) ir uzņēmuma identifikācijas kods finanšu tirgos. Tajos ietilpst akciju tirgi, parādzīmju tirgi un atvasināto finanšu instrumentu tirgi. Šobrīd LEI kods uzņēmumam nav obligāts. Tomēr bankai vai biržas māklerim ir pienākums darījuma veikšanas laikā savu darījuma partneri identificēt ar LEI kodu. Tas tiek arī izmantots, ziņojot par vērtspapīru darījumiem. Tas rada situāciju, kurā uzņēmumam, kas sniedz finanšu pakalpojumu, nav iespējams veikt darījumus ar savu klientu vai klienta vārdā, ja pretējai pusei nav LEI koda. LEI kods ir darījuma noslēgšanas priekšnoteikums

LEI kodus izsniedz G20 valstu nodibināta GLEIF jumta organizācija. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/65/ES, kopš 2018. gada 3. janvāra LEI koda izmantošana ir obligāta, reģistrējot darījumus un informējot par tiem.

LEI koda atjaunināšana.

Katram uzņēmums ir savs unikālais kods, kas tiek izsniegts uz vienu gadu. Ja LEI kods ir pieteikts, piemēram, 2018.5.1., tas ir spēkā līdz 2019.5.1. Kad beidzas LEI koda (LEI code) termiņš, vairs nav iespējams veikt darījumus finanšu tirgos. Tādēļ LEI Register ērtības nolūkos piedāvā iespēju apmaksāt LEI automātisku atjaunināšanu uz vairākiem gadiem. LEI Register to var piedāvāt, pateicoties saviem labajiem sadarbības partneriem, kas ir vairākas LOU.

Neatkarīgi no tā, vai esat izvēlējies pirmo pieteikumu uz gadu, koda atjaunināšanu uz trim vai pieciem gadiem, LEI Register rūpējas par to, lai koda derīguma termiņš nebeigtos, kā arī informēsim jūs par termiņa beigām vismaz vienu mēnesi iepriekš.

LEI koda (LEI code) struktūra

LEI kods sastāv no divdesmit burtiem un cipariem.

  • Pirmie četri simboli ir unikāla kombinācija LEI kodu izsniedzošajai LOU organizācijai.
  • Piektais un sestais simbols vienmēr ir 0. Tās atdala LOU identifikācijas kodu un uzņēmuma unikālo kombināciju.
  • Septītais līdz astoņpadsmitais simbols ir katram uzņēmumam piešķirtā unikālā kombinācija.
  • Pēdējie divi ir kontroles simboli.
Kas ir LEI kods - LEI koda struktūra

LEI koda pieteikums uz vairākiem gadiem.

Lai ērtāk apkalpotu uzņēmumus, LEI Register piedāvā jaunu iespēju – apmaksāt LEI koda atjaunināšanas uz vairākiem gadiem maksu uzreiz, kopā ar LEI koda pirmo reģistrāciju. Šādā veidā uzņēmumam nav pienākuma katru gadu pašam atjaunināt LEI kodu (LEI code), to izdara LEI Register. Kopā ar atjaunināšanu pārbaudām arī uzņēmuma datus Valsts Informācijas sistēmu Centrā, lai tie joprojām būtu aktuāli. Ja dati ir mainījušies, atjauninām tos automātiski, kopā ar LEI koda pagarināšanu. Turklāt pakalpojums uzņēmējiem ir izdevīgāks, ja to atjaunina reizi gadā.

Kāda ir ikgadējas atjaunināšanas jēga?

Saskaņā ar LEI kodu (LEI code) izsniegšanu koordinējošās un kontrolējošās jumta organizācijas GLEIF prasībām LEI kods ir jāatjaunina reizi gadā. Atjaunināšanas jēga ir pārbaudīt, vai nav bijis izmaiņu uzņēmuma datos, kā arī, ja nepieciešams, veikt izmaiņas. Tāpat arī pārliecināties, ka uzņēmums joprojām strādā.

LEI Register saprot, ka ikgadēja atjaunināPieteikšanas LEI kodam ir ļoti vienkārša!
LEI kodu (LEI code) var izsniegt GLEIF akreditēts kodu izsniedzējs. Tā kā Latvijā/Lietuvā un Baltijas valstīs kopumā nav LOU (Local Operating Unit – vietējo operatīvo vienību), šejienes uzņēmumiem palīdz tādi reģistrācijas aģenti kā LEI Register vai LHV.

 

Pieteikšanas LEI kodam ir ļoti vienkārša!

LEI kodu (LEI code) var izsniegt GLEIF akreditēts kodu izsniedzējs. Tā kā Latvijā/Lietuvā un Baltijas valstīs kopumā nav LOU (Local Operating Unit – vietējo operatīvo vienību), šejienes uzņēmumiem palīdz tādi reģistrācijas aģenti kā LEI Registrs.

Pieteikšanās LEI kodam (LEI code) ir vienkāršs process, kas sastāv no trim soļiem:

  1. Aizpildiet LEI koda pieteikumu un veiciet apmaksu atbilstoši periodam.
  2. Notiek datu pārbaude atbilstoši reģistram un to validācija.
  3. Nosūtām Jums LEI kodu.

Parasti viss process ilgst, maksimums, 1-3 stundas. Jūsu LEI kods būs redzams GLEIF datubāzē nākamajā dienā pēc koda izsniegšanas. Parasti GLEIF savu datubāzi atjaunina plkst. 15.00.