LEI KODA REĢISTRĀCIJA

LEI koda reģistrācija pieteikumu

Mūsu mērķis ir padarīt LEI procesu ātru, vienkāršu un efektīvu. Lai iesniegtu LEI koda reģistrācija pieteikumu, lūdzu, sekojiet šiem trīs soļiem.

1. Aizpildiet tukšos laukus LEI koda reģistrācija pieteikumu veidlapā.  

Vairumā gadījumu uzņēmuma dati tiek ievākti automātiski no Lursoft datubāzes. Ja iesniedzat LEI koda reģistrācija pieteikumu uzņēmumam vai organizācijai, kas nav reģistrēta UR datubāzē, lūdzu, augšupielādējiet reģistrācijas dokumentu, lai tiktu pārbaudīta juridiskā adrese, trasta/projekta/uzņēmuma nosaukums un tā pilnvarotais parakstītājs.

2.Iesniedziet pieteikumu un samaksājiet ar kredītkarti vai PayPal.

3.Jūsu dati tiks nosūtīti datu validācijai, un LEI kods jums tiks nosūtīts pa e-pastu.

Ja iesniegtie dati ir nepareizi vai juridisko personu nav iespējams identificēt, izmantojot publiskās datubāzes, mēs ar jums sazināsimies, lai pārbaudītu sniegto informāciju.


Kas notiek, ja juridiskā persona nav reģistrēta?

Lielākā daļa uzņēmumu vai juridisko personu ir reģistrētas vienā vai vairākās reģistrācijas iestādēs. Reģistrācijas iestāde var būt oficiāls uzņēmumu reģistrs, piemēram, Lursoft

Ja uzņēmums nav reģistrēts, bet LEI ir nepieciešams, iesniedzot pieteikumu, lūdzu, augšupielādējiet attiecīgu dokumentu. Tas var būt trasta līgums, reģistrācija nodokļu iestādē vai līgums.


Vai varu pieteikties LEI kodam, ja neesmu juridiskais uzņēmuma pārstāvis?

Jā, varat pieteikties LEI kodam, ja neesat juridiskais uzņēmuma pārstāvis, taču mēs ar jums sazināsimies, lai juridiskais uzņēmuma pārstāvis parakstītu pilnvarojuma vēstuli. Mēs jums to nosūtīsim pa e-pastu un parakstīto kopiju varēsiet vai nu ieskenēt, vai nofotografēt ar mobilo telefonu.


Vai varu pieteikties LEI kodam uzņēmumam, kas reģistrēts citā valstī?

Jā, jūs varat pieteikties ar citā valstī esošu uzņēmumu. Lūdzu, aizpildiet pieteikumu ar tādiem datiem, ar kādiem tas reģistrēts vietējā uzņēmumu reģistrā. Pēc tam mēs varam pabeigt validācijas procesu no attiecīgā reģistra.


Mans uzņēmums pieder citam uzņēmumam – kāda ar to saistītā informācija un kurā brīdī man ir jāpaziņo?

Saskaņā ar GLEIF noteikumiem juridiskām personām ir tiesības sniegt informāciju par mātes uzņēmumu un galīgo mātes uzņēmumu. Tas, ka kādam uzņēmumam pieder daļa no cita uzņēmuma akcijām vai visas no tām, to automātiski nepadara par mātes uzņēmumu.

Par mātes uzņēmuma esamību ir jāziņo tikai tad, ja:

 1. mātes uzņēmumam pieder VAIRĀK PAR 50% no meitas uzņēmuma;
 2. UN mātes uzņēmums konsolidē finanšu rezultātus savā gada pārskatā.

Ja uzņēmums ir tāda uzņēmuma paspārnē, kurš rezultātus nekonsolidē, saskaņā ar GLEIF noteikumiem tos nesaista mātes/meitas uzņēmuma attiecības.


Kāda informācija man ir jāsniedz, ja juridiskā persona pieder citam uzņēmumam un gada pārskati tiek konsolidēti?

 1. Mātes uzņēmuma nosaukums un adrese
 2. Pirmais zināmais attiecību datums
 3. Finanšu periods (no pēdējā konsolidētā gada pārskata)
 4. Konsolidācijas apliecinājums. Šobrīd vienīgais pieņemamais konsolidācijas apliecinājums ir mātes uzņēmuma pēdējais konsolidētais gada pārskats.

Ko darīt, ja nevaru sniegt šādu informāciju?

Ja juridiskajai personai nav attiecību vai nevar par tām ziņot, piesakoties LEI kodam, ir jānorāda kāds no šiem iemesliem:

- fiziskās personas – nav mātes uzņēmuma atbilstoši izmantotajai definīcijai, jo uzņēmumu kontrolē fiziska persona vai personas bez jebkādas juridiskas personas starpniecības, kas atbilstu pārskatus konsolidējoša mātes uzņēmuma definīcijai.

- rezultāti netiek konsolidēti – nav mātes uzņēmuma atbilstoši izmantotajai definīcijai, jo uzņēmumu kontrolē juridiska persona, uz kuru neattiecas konsolidētu finanšu pārskatu sagatavošana.

- nav zināmas personas – nav mātes uzņēmuma atbilstoši definīcijai, kas izmantota Juridisko Personu Identifikatoru Fondā, jo nepastāv zināma persona, kas kontrolē šo uzņēmumu (piemēram, diversificētā akciju pakete).

- juridiski šķēršļi – šķēršļi jurisdikcijas likumos vai noteikumos nepieļauj šīs informācijas sniegšanu vai publicēšanu. Uzņēmums nevar publicēt mātes uzņēmumu Globālajā LEI kodu datubāzē.

- nav iegūta piekrišana – saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu ir nepieciešama mātes uzņēmuma piekrišana, taču mātes uzņēmums piekrišanu nedeva vai ar to nebija iespējams sazināties.

- juridiskās saistības – pastāv juridiskās saistības (kas nav jurisdikcijas likumi vai noteikumi), piemēram, juridisko personu regulējoši panti vai līgums, kas nepieļauj šādas informācijas sniegšanu vai publicēšanu.

- nav izslēgts kaitējums – meitas uzņēmums ir centies konsultēties ar mātes uzņēmumu par tā informācijas paziņošanu, taču nevarēja apstiprināt iespējama kaitējuma neesamību tādā veidā, ka meitas uzņēmuma civiltiesiskās atbildības riski būtu pienācīgi novēršami.

- informācijas sniegšanas radītais kaitējums – šīs informācijas sniegšana radītu kaitējumu juridiskajai personai vai attiecīgajam mātes uzņēmumam. Tas ietver iemeslus, kurus līdzīgos apstākļos parasti apstiprina valsts iestādes, pamatojoties uz juridiskās personas paziņojumu.


Kāda ir atšķirība starp mātes uzņēmumu un galīgo mātes uzņēmumu?

Mātes uzņēmums – pirmais zināmais mātes uzņēmums, kas konsolidē meitas uzņēmuma finanšu pārskatus.

Galīgais mātes uzņēmums – gala konsolidācijas partneris meitas un mātes uzņēmumam.

Piemērs:

 1. Uzņēmums LEI Reģistrs iesniedz pieteikumu LEI kodam.
 2. Uzņēmums LEI Reģistrs pieder Legal Entity Identifier LTD (>50%), kurš konsolidē LEI Reģistrs rezultātus.
 3. Uzņēmums Legal Entity Identifier LTD pieder uzņēmumam LEI Code LTD (>50%), un savukārt LEI Code LTD (>50%) pieder Ultimate LEI Code Parent Holding LTD(>50%).

Meitas uzņēmums – LEI Reģistrs

Tiešais mātes uzņēmums – Legal Entity Identifier LTD

Galīgais mātes uzņēmums – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Kādi dati tiks iekļauti LEI koda ierakstos?

LEI dati sastāv no 2 līmeņiem.

LEI koda 1. LĪMEŅA dati: vispārīga informācija par juridisko personu. Atbild uz jautājumu – kas ir kas?

 • Juridiskais nosaukums
 • Alternatīvie vai iepriekšējie juridiskās personas nosaukumi
 • Uzņēmuma reģistrācijas vieta
 • Juridiskās personas reģistrācijas numurs reģistrā
 • Jurisdikcija
 • Juridiskā forma
 • Statuss (aktīvs, nedarbojas, apvienots, likvidēts)
 • Adreses (juridiskā un galvenās pārvaldes)

LEI reģistrācijas dati:

 • Reģistrācijas datums
 • Pēdējā atjaunināšana – kad LEI dati pēdējo reizi ir atjaunināti
 • Statuss – izsniegts / spēkā neesošs / nedarbojas / anulēts / gaida arhivēšanu
 • Nākamais atjaunošanas datums – kad jāatjauno LEI dati, lai saglabātu LEI kodu aktīvu
 • LEI izsniedzējs – LOU, kura šajā brīdī pārvalda LEI kodu

Vairāk informācijas par LEI 1. līmeņa datiem


LEI koda 2. LĪMEŅA dati: Kam pieder kas?

Informācija par mātes uzņēmuma, meitas uzņēmuma un galīgā mātes uzņēmuma attiecībām. Pastāv arī izņēmumi, ja 2. līmeņa dati netiek ziņoti.

Vairāk informācijas par LEI koda 2. LĪMEŅA DATIEM