PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika

LEI Register OÜ (turpmāk tekstā “LEIRegister”) apstrādā un izmanto klienta datus šajā dokumentā noteiktajā kārtībā un atbilstoši tajā aprakstītajiem principiem. LEIRegister arī apstiprina, ka jūsu dati tiks apstrādāti, izmantojot tikai labas ticības principus. Lai piekristu klienta datu apstrādei, klients, iesniedzot LEI koda pieteikumu, veic atzīmi atbilstošajā laukā un ar to piekrīt, ka LEIRegister izmanto klienta datus, veicot visas ar LEI kodu saistītās darbības.

1. Klienta datu iegūšanas un apstrādes principi.
1.1. Klienta datu iegūšana notiek interneta vietnē www.leiregister.ee, ja klients aizpilda pieteikumu, lai pasūtītu vai atjauninātu LEI kodu savam vai sevis pārstāvētam uzņēmumam. Iesniedzot pieteikumu, klients apstiprina, ka ir pilnvarots pieteikt vai atjaunināt LEI kodu konkrētā uzņēmuma vārdā. Ja nepieciešams, LEIRegister var precizēt un pieprasīt klienta papildu datus, izmantojot e-pastu vai tālruni, kā arī veicot pieprasījumu Valsts Informācijas sistēmu Centrā vai citos publiski pieejamos avotos.
1.2. LEIRegister klientiem pieprasa tikai tādus datus, kas ir nepieciešami, lai pasūtītu LEI kodu vai citām ar LEI kodu saistītām darbībām.
1.3. No klientiem iegūstamie dati ir noteikti LEI koda pasūtījuma formā un tie var mainīties atbilstoši GLEIF noteiktajam protokolam. Iegūstamos datus atradīsit šeit.
1.4 LEIRegister, ja nepieciešams, var klientam pieprasīt arī pilnvaru, kurā klients apstiprina, ka uzņēmums ir devis LEIRegister tiesības pieteikties LEI kodam.

2. Klienta datu nosūtīšana
2.1. LEIRegister apstrādā klienta datus veidā, kas ļauj tos harmonizēt ar GLEIF akreditētu LOU formām.
2.2 LEIRegister nosūta klienta datus tikai LOU ar GLEIF akreditāciju, kas klienta datus izmanto LEI koda ģenerēšanai. Saskaņā ar akreditāciju LOU ir pienākums glabāt un aizsargāt klienta datus atbilstoši likumā paredzētajiem nosacījumiem un kārtībā. Ar GLEIF akreditāciju uzņēmumiem noteiktās prasības un norādījumus atradīsit šeit.

3. Klienta datu apstrāde
3.1. LEIRegister nenosūta klienta datus nevienai citai pusei kā vien LOU ar GLEIF akreditāciju. LOU ar GLEIF akreditāciju sarakstu atradīsit šeit.
3.2. Klienta dati tiek uzglabāti LEIRegister serverī ar mērķi savlaicīgi sniegt klientiem informāciju par LEI kodu derīguma termiņa beigām. Ja Jūs nevēlaties, lai mēs saglabātu Jūsu datus, nosūtiet, lūdzu atbilstoša satura e-vēstuli uz [email protected]

4. Ar klienta datiem saistītā atbildība
4.1. Klients atbild par sevis iesniegto datu pareizību, kā arī ir ieteicams, tikko iespējams, informēt, ja mainījušies dati, kas attiecas uz pieteikšanos LEI kodam vai tā atjaunināšanu.
4.2. LEIRegister nenes atbildību par kaitējumu, kas radies nepareizu klienta datu dēļ.