PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā – “privātuma politika”) ir aprakstīti LEI Register OÜ (turpmāk tekstā – “LEI Reģistrs”) noteikumi attiecībā uz darbībām ar personas datiem, kā arī mūsu ievākto personas datu veidi un tas, kādā veidā mēs apstrādājam ievāktos personas datus. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, šī privātuma politika var tikt grozīta.

1. Datu pārzinis
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Kontaktpersona
info@leikods.lv

3. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats
Ievāktos personas datus izmanto LEI Reģistrs un, pamatojoties uz šīs informācijas nepieciešamību, tā līgumpartneri. Mēs apstrādājam tikai juridisko personu vai to pārstāvju personas datus (turpmāk tekstā – “uzņēmums” vai “persona”).
Mēs apstrādājam tādu personu datus, kuras: 1) ir esošie LEI Reģistra klienti; 2) ir iesnieguši jautājumu (potenciālie klienti), izmantojot LEI Reģistra tīmekļa vietni www.leikods.lv (turpmāk tekstā – “tīmekļa vietne”); 3) pārlūko LEI Reģistra tīmekļa vietni (potenciālie klienti) vai 4) kuru LEI koda kontaktadrese ir pieejama kādā publiskā datubāzē (potenciālie klienti).

LEI Reģistrs ievāktos personas datus izmanto, lai sazinātos ar klientiem vai potenciālajiem klientiem un sniegtu viņiem pakalpojumus. LEI Reģistrs personas datus var izmantot arī atbalsta nodrošināšanai saimnieciskās darbības veikšanai un analīzēm, biznesa analīžu veikšanai, piedāvāto preču un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī satura un reklāmu personalizēšanai.
Personas datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamats ir LEI Reģistra leģitīmās intereses ievākt un apstrādāt datus, lai nodrošinātu, uzlabotu un attīstītu savas piedāvātās preces un pakalpojumus, kā arī nodrošinātu labākas, mērķtiecīgākas reklāmas.

LEI Reģistrs ievāktos personas datus nepiederošām trešajām personām neizpauž. Tomēr LEI Reģistrs personas datus var nodot tādām trešajām personām, kas LEI Reģistram sniedz līgumpakalpojumus. Šādām trešajām personām saskaņā ar līgumu ir pienākums tām izpaustos personas datus izmantot tikai līgumpakalpojuma sniegšanai. LEI Reģistrs ievāktos personas datus var izpaust arī varasiestādēm vai citām trešajām personām, ja to prasa piemērojamie tiesību akti.

4. Apstrādātie personas dati
Parastie dati, piemēram:
· uzņēmuma nosaukums;
· LEI kodu saņēmuša uzņēmuma LEI koda numurs;
· e-pasta adrese;
· atrašanās vietas valsts.

Personas dati, kas tiek ievākti saistībā ar mūsu pakalpojuma vai tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī citās līdzīgās situācijās, piemēram:
· dati par pakalpojuma vai tīmekļa vietnes lietojumu;
· informācija par izmantoto ierīci;
· LEI kods;
· IP adrese;
· informācija par pārlūkprogrammu.

5. Parastie datu avoti un sīkdatnes
Klients pats iesūta savus personas datus ikreiz, kad no LEI Reģistra iegādājas kādu preci vai pakalpojumu, kā arī apmeklējot vietni un iesniedzot savus jautājumus. LEI Reģistrs nepieciešamo informāciju par potenciālajiem klientiem ievāc no publiskajām datu bāzēm. Kad vien mēs pārsūtām informāciju tiešā mārketinga vajadzībām, klients redz norādi par to, vai viņu personas dati ir iegūti no publiskajām datu bāzēm.

Lai uzlabotu klientu pieredzi, LEI Reģistrs izmanto sīkdatnes.
Izmantojot mūsu pakalpojumus, klients dod piekrišanu sīkdatņu glabāšanai savā ierīcē. Ja klients nolemj atspējot sīkdatņu glabāšanu savā ierīcē, tam, iespējams, nebūs piekļuves vai iespējas izmantot LEI Reģistra pakalpojumus.

6. Parastie personas datu saņēmēji un personas datu aprite Eiropas Savienībā un uz valstīm Eiropas Ekonomikas zonā

LEI Reģistrs personas datu apstrādi veic Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Eiropas Ekonomikas zonā ietilpstošo valstu jurisdikcijās.

7. Datu drošība
Visas darbības ar ievāktajiem personas datiem tiek veiktas, ievērojot īpašu piesardzību un konfidencialitāti. Personas datiem var piekļūt tikai tās personas, kuru pienākumi ietver personas datu apstrādi.
Lai piekļūtu sistēmai, kurā glabājas ievāktie personas dati (“iAdmin” vai “Google Drive”), lietotājiem jāautorizējas, izmantojot savu personīgo lietotāja identifikatoru un paroli.
Visi ievāktie personas dati ir aizsargāti pret nejaušu un nelikumīgu piekļuvi (“Google Drive”) un pārveidošanu, iznīcināšanu vai citu līdzīgu apstrādi (“backlog”).

8. Klienta tiesības
Klientiem ir tiesības:
• piekļūt saviem personas datiem, atjaunot, dzēst un labot tos;
• atsaukt piekrišanu, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz klienta sniegtu piekrišanu;
• no LEI Reģistra pieprasīt viņu personas datu apstrādes ierobežošanu;
• pieprasīt viņu personas datu apstrādes pārtraukšanu.

Visas iepriekšminētās tiesības klienti var izmantot, sazinoties ar mums pa e-pastu vai apmeklējot saiti “atteikt abonēšanu”, kas atrodama no mums saņemto e-pasta ziņojumu kājenē.
LEI Reģistrs var lūgt klientam precizēt savu pieprasījumu rakstveidā.

Ja klientu neapmierina veids, kādā LEI Reģistrs apstrādā viņu personas datus, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentā uzraudzības iestādē, kura uzrauga datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu.

Rakstiski lūgumi un jautājumi iesniedzami, rakstot e-pastu uz šādu adresi:
LEI Register OÜ
info@leikods.lv

9. Datu saglabāšanas politika
Ievāktie personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams un pamatots, vai arī tik ilgi, cik noteikts piemērojamos tiesību aktos.
LEI Reģistrs klientu un potenciālo klientu personas datus saglabā visu attiecīgo darījumu attiecību laikā. Ja darījumu attiecības tiek izbeigtas un personas dati vairs netiek aktīvi izmantoti, attiecīgie dati tiek deaktivizēti. Neaktīvi personas dati tiek dzēsti atbilstoši LEI Reģistra datu saglabāšanas politikai.