PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Ievads

Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) sniedz pārskatu par nolūkiem, juridisko pamatu un līdzekļiem, saskaņā ar kuriem LEI Register grupas uzņēmums (turpmāk – LEI Reģistrs vai mēs) apstrādā personas datus. Turklāt Privātuma politikā ir izskaidrots, kādus personas datus mēs apstrādājam, aprakstīti datu glabāšanas periodi, kā arī jūsu kā datu subjekta tiesības un kā šīs tiesības izmantot.

Lai nodrošinātu augstu personas datu aizsardzības līmeni, kā arī visu normatīvo prasību izpildi, LEI Reģistrs visā savā darbībā ievēro Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 (turpmāk –VDAR) un citos piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.

Jūsu personas datu pārzinis ir LEI Register grupas uzņēmums, t.i., LEI Register grupā ietilpstošs uzņēmums, kas ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīguma attiecībām, vai citiem uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem, kurus esat izmantojis vai plānojat izmantot. Visu LEI Register grupas uzņēmumu kontaktinformācija atrodama šeit.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected].

2. Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

LEI Reģistrs apstrādā jūsu personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikas nodaļā aprakstītos mērķus. Jebkurai personas datu apstrādei ir īpašs, ierobežots mērķis un juridiskais pamats, kas turpmāk aprakstīts sīkāk.

2.1. Pakalpojumu sniegšanas līgumu slēgšana un izpilde

LEI Reģistra galvenās darbības ietver LEI kodu (Legal Entity Identifier) oficiālā reģistrācijas aģenta darbības. LEI kods tiek izmantots visā pasaulē, lai identificētu juridisku personu. Šīs darbības ietver juridiskām personām sniegtos pakalpojumus, kas saistīti ar LEI koda reģistrāciju, atjaunošanu un pārsūtīšanu.
Lai sniegtu šos pakalpojumus, LEI Reģistrs apstrādā to juridisko personu pārstāvju kontaktinformāciju, kuras izmanto mūsu pakalpojumus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Šajā sadaļā aprakstītais personas datu apstrādes juridiskais pamats ir (atkarībā no pakalpojuma sniegšanas vai tā sagatavošanas posma) pienākums izpildīt līgumu, kas noslēgts starp LEI Reģistru un klientu, vai nepieciešamība veikt pasākumus pirms attiecīgā līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

2.2. Mārketinga aktivitātes

LEI Reģistrs un/vai mūsu līgumpartneri var nosūtīt biļetenus un citus paziņojumus pa pastu, kā arī pa e-pastu esošajiem klientiem un potenciālajiem klientiem (kas ir arī juridiskas personas), izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodama publiskos avotos (turpmāk – Biļeteni). Šādas datu apstrādes mērķis ir iepazīstināt potenciālos klientus ar LEI Reģistra pakalpojumiem, apkopot atsauksmes par tiem un pakalpojumu pieredzi, kā arī, pamatojoties uz šo informāciju, uzlabot mūsu biznesa procesus un pakalpojumu portfeli.

Jūs varat atteikties no Biļeteniem, kas nosūtīti jūsu juridiskajai personai, nospiežot pogu "atcelt abonēšanu" blakus attiecīgajam Biļetenam (e-pasta Biļeteniem). No Biļeteniem (gan pa pastu, gan pa e-pastu) iespējams atteikties, arī nosūtot mums paziņojumu ar attiecīgu pieprasījumu, izmantojot Privātuma politikas 1. nodaļā norādīto kontaktinformāciju.

Juridiskais pamats Biļetenu nosūtīšanai atkarībā no konkrētās situācijas ir datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai Igaunijas Elektronisko sakaru likuma 103.¹, 2. un 3. apakšpunkts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, tās atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz iepriekšēju, derīgu piekrišanu.

2.3. Juridisko pienākumu izpilde

Noteiktos apstākļos mums ir jāapstrādā personas dati, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus. Tas ietver, piemēram, grāmatvedības pienākumus, atbildēšanu uz valsts iestāžu pieprasījumiem, pienākumus, kas izriet no NILL/TFA noteikumiem, un uzraudzības iestāžu un privātpersonu informēšanu par (iespējamiem) pārkāpumiem.

Šādās situācijās personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

3. Datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šīs Privātuma politikas 2. nodaļā norādītajiem mērķiem.
Personas dati, kas tiek apstrādāti, lai noslēgtu un izpildītu klientu līgumus
Šādi personas dati parasti tiek glabāti visu attiecīgo klientu attiecību laiku un līdz iespējamo juridisko prasību termiņa beigām. Personas dati, kas apstrādāti pirmslīguma sarunu vai konsultāciju laikā un kas nav beigušies ar līguma noslēgšanu (piemēram, konsultāciju un cenu pieprasījuma laikā apstrādātie dati), tiek glabāti 5 gadus pēc attiecīgo sarunu beigām.

Personas dati, kas tiek apstrādāti mārketinga aktivitātēm

Šādi personas dati tiek glabāti līdz apstrādes nepieciešamības beigām, bet ne ilgāk kā līdz klientu attiecību beigām vai piekrišanas atsaukšanai, kas ir tiesiskais pamats konkrētām mārketinga aktivitātēm (ar nosacījumu, ka apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana).
Personas dati, kas tiek apstrādāti, pildot juridiskos pienākumus

Tīmekļa vietne izmanto Lai izpildītu juridiskos pienākumus un citos īpašos apstākļos, mēs varam glabāt personas datus ilgāk, nekā norādīts iepriekš, tostarp:

(a) lai izpildītu juridiskās saistības, kas attiecas uz LEI Reģistru;
b) grāmatvedības vajadzībām;
c) tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar iespējamo prasījuma tiesību īstenošanu.

Piemēram, mēs glabājam visus oriģinālos grāmatvedības dokumentus (piemēram, rēķinus) 7 gadus pēc tā finanšu gada beigām, kurā tika veikts attiecīgais grāmatvedības ieraksts. Lai nodrošinātu iespēju iesniegt prasības vai iebildumus pret iespējamām prasībām pret mums, mēs varam glabāt personas datus 5 gadus vai maksimāli 10 gadus (apzināta pārkāpuma gadījumā) saskaņā ar prasību noilguma termiņiem un, notiekošu strīdu gadījumā, līdz to galīgai atrisināšanai.

4. Sīkdatnes

Papildus iepriekš aprakstītajai datu apstrādei tīmekļa vietnē https://www.leikods.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne) mēs izmantojam sīkdatnes, kuru mērķis ir nodrošināt labāku, ātrāku un drošāku lietotāja pieredzi. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē, kuru izmantojat, lai apmeklētu Tīmekļa vietni. Sīkdatnes sniedz mums informāciju par to, kā tiek izmantota Tīmekļa vietne, ļauj apkopot statistiku par Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, rādīt mārketinga saturu, kas jūs varētu interesēt, un nodrošināt Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, kā arī augstu lietotāju pieredzes standartu.šādas sīkdatnes:

Obligātās sīkdatnes

Sīkdatne Mērķis Glabāšanas periods
__cfruid Cloudflare iestata šo sīkdatni, lai identificētu uzticamu tīmekļa datplūsmu. sesija
enforce_policy PayPal iestata šo sīkdatni drošiem darījumiem. 1 gads
LANG PayPal iestata šo sīkdatni, lai nodrošinātu maksāšanas iespējas un drošību. 9 stundas
tsrce PayPal iestata šo sīkdatni, lai vietnē iespējotu PayPal maksājumu pakalpojumu. 3 dienas
x-pp-s PayPal iestata šo sīkdatni, lai apstrādātu maksājumus vietnē. sesija
l7_az PayPal iestata šo sīkdatni PayPal pieteikšanās funkcijai tīmekļa vietnē. 1 stunda
ts PayPal iestata šo sīkdatni, lai iespējotu drošus darījumus, izmantojot PayPal. 1 gads 1 mēnesis 4 dienas
ts_c PayPal iestata šo sīkdatni, lai veiktu drošus maksājumus, izmantojot PayPal. 1 gads 1 mēnesis 4 dienas
leiregister_order_id Pieteikuma veidlapas ID, kas nepieciešams, lai saskaņotu maksājumu ar pareizo veidlapu. Izmanto arī, lai parādītu pareizos pasūtījuma datus pēc maksājuma veikšanas. 3 dienas
JSESSIONID Šī sīkdatne tiek izveidota/nosūtīta, kad tiek izveidota sesija, lai uzturētu sesiju visu apmeklējuma laiku. sesija
BIGipServer* Šī sīkdatne ir paredzēta slodzes līdzsvarošanai un lietotāju sesiju un vietnes veiktspējas nodrošināšanai. sesija
TS01* Šī sīkdatne ir paredzēta drošībai un sesiju pārvaldībai, nodrošinot drošus darījumus un konsekventu lietotāja pieredzi. sesija
LS_CSRF_TOKEN Zoho iestata šo sīkdatni drošības nolūkos, lai izvairītos no starpvietņu pieprasījumu viltošanas (CSRF) apmeklētāja veiktajiem AJAX zvaniem sesija
PHPSESSID Šo sīkdatni uzstāda PHP lietojumprogrammas. Sīkdatne saglabā un identificē lietotāja unikālo sesijas ID, lai pārvaldītu lietotāju sesijas tīmekļa vietnē. Sīkdatne ir sesijas sīkdatne, un tā tiks izdzēsta, kad tiks aizvērti visi pārlūkprogrammas logi. sesija

Funkcionālās sīkdatnes

Sīkdatne Mērķis Glabāšanas periods
SRM_B Microsoft Advertising iestata šo sīkdatni, lai apmeklētājiem piešķirtu unikālu ID. 1 gads 24 dienas
leiregistero-_zldp Šī sīkdatne identificē Zoho SalesIQ unikālos apmeklētājus 1 gads 1 mēnesis 4 dienas
leiregistero-_zldt Šī sīkdatne identificē Zoho SalesIQ unikālos apmeklējumus 1 diena
_uetsid Microsoft Advertising iestata šo sīkdatni, lai identificētu sesijas ID unikālai sesijai vietnē. 1 diena
_uetvid Microsoft Advertising iestata šo sīkdatni, lai identificētu unikālu, anonimizētu apmeklētāja ID, kas apzīmē unikālu apmeklētāju. 1 gads 24 dienas
_vwo_ds VWO iestata šo sīkdatni pastāvīgiem apmeklētāju līmeņa datiem VWO Insights. 3 mēneši
_vwo_sn VWO iestata šo sīkdatni, lai saglabātu sesijas līmeņa informāciju. 1 stunda
_vis_opt_s VWO iestata šo sīkdatni, lai izsekotu sesijas, ko veicis apmeklētājs. Tā mēra, cik reižu pārlūkprogramma tika aizvērta un atkal atvērta.  3 mēneši 8 dienas
_vis_opt_test_cookie VWO izveido šo sīkdatni, lai noteiktu, vai lietotāja pārlūkprogrammā ir iespējotas sīkdatnes. sesija
uesign Zoho iestata šo sīkdatni apmeklētāja tiešsaistes tērzēšanai. 1 mēnesis
_zcsr_tmp Zoho iestata šo sīkdatni pieteikšanās funkcijai vietnē. sesija
CF5aca6f3602033_1/2 Saglabā lietotāju ievadītos veidlapas datus, ļaujot vēlāk pabeigt aizpildīt veidlapu, nezaudējot informāciju. 1 diena

Statistikas sīkdatnes

Sīkdatne Mērķis Glabāšanas periods
MR Bing iestata šo sīkdatni, lai norādītu, vai atsvaidzināt MUID. 7 dienas
SM Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai sinhronizētu MUID visos Microsoft domēnos. sesija
MUID Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai identificētu unikālas tīmekļa pārlūkprogrammas, kas apmeklē Microsoft vietnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas mārketingam, vietnes analīzei un citiem darbības mērķiem. 1 gads 24 dienas
_gcl_au Google Tag Manager iestata šo sīkdatni funkcijai "Conversion Linker" – tas uzņem informāciju par reklāmu klikšķiem un saglabā to pirmās puses sīkdatnē, lai reklāmguvumus varētu attiecināt ārpus galvenās lapas. 3 mēneši
_vwo_uuid_v2 VWO iestata šo sīkdatni, lai aprēķinātu unikālo datplūsmu vietnē. 1 gads
_ga_* Google Analytics iestata šo sīkdatni, lai saglabātu un skaitītu lapu skatījumus. 2 gadi
_ga Google Analytics iestata šo sīkdatni, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus un izsekotu vietnes lietojumu tās analīzes pārskatā. Sīkdatne saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai atpazītu unikālos apmeklētājus. 2 gadi
_clck Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai saglabātu pārlūkprogrammas Clarity lietotāja ID un iestatījumus, kas attiecas tikai uz šo vietni. Tā garantē, ka darbības, kas veiktas, veicot turpmākus tās pašas vietnes apmeklējumus, tiks saistītas ar to pašu lietotāja ID. 1 gads
_clsk Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai saglabātu un konsolidētu lietotāja lapas skatījumus vienā sesijas ierakstā. 1 diena
utsdb Zoho SalesIQ iestata šo sīkdatni, lai reģistrētu datus par apmeklētāja uzvedību vietnē. Pastāvīgi
siqlsdb Zoho iestata šo sīkdatni, lai ģenerētu unikālu sesijas ID. Tas ļauj vietnei gūt datus par apmeklētāju uzvedību statistikas nolūkos. Pastāvīgi
CLID Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai identificētu pirmo reizi, kad Clarity redzēja šo lietotāju jebkurā vietnē, izmantojot Clarity. 1 gads
user_referer_url Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 30 dienas
utm_email Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 5 dienas
utm_sms Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 5 dienas
paper Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 5 dienas
leivajutus_g Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 30 dienas
leivajutus_m Nosaka datplūsmas avotu uz vietni. 30 dienas
_uetmsclkid Saglabā lietotāju ievadītos veidlapas datus, ļaujot vēlāk pabeigt aizpildīt veidlapu, nezaudējot informāciju. 1 diena

Mārketinga sīkdatnes

Sīkdatne Mērķis Glabāšanas periods
MUID Bing iestata šo sīkdatni, lai atpazītu unikālas tīmekļa pārlūkprogrammas, kas apmeklē Microsoft vietnes. Šī sīkdatne tiek izmantota mārketingam, vietnes analīzei un citām darbībām. 1 gads 24 dienas
ANONCHK Microsoft Clarity iestata šo sīkdatni, lai norādītu, vai MUID tiek pārsūtīts uz ANID – sīkdatni, kas tiek izmantota mārketingam. Clarity neizmanto ANID, tāpēc tas vienmēr ir iestatīts uz 0. 10 minūtes
b3e783bb62 Zoho iestata šo sīkdatni SalesIQ serveru iekšējās slodzes līdzsvarošanai. sesija
_fbp Facebook iestata šo sīkdatni, lai pēc vietnes apmeklēšanas rādītu reklāmas, atrodoties Facebook vai digitālā platformā, ko darbina Facebook reklāma. 3 mēneši

Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes laika gaitā var mainīties. Apmeklējot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas ir absolūti nepieciešamas tās funkcijām, un atsevišķa piekrišana obligāti nepieciešamo sīkdatņu izmantošanai netiek pieprasīta. Visu citu veidu sīkdatņu izmantošanai mēs prasām jūsu piekrišanu, izmantojot Tīmekļa vietni.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no sīkdatnēm, mainot savas ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

5. Datu avoti un piekļuves tiesības

Mēs varam saņemt personas datus no Tīmekļa vietnes apmeklētājiem un mūsu pakalpojumu lietotājiem (piemēram, ja Tīmekļa vietnes apmeklētājs iesniedz pieprasījumu LEI koda reģistrācijai, atjaunošanai vai pārsūtīšanai, izmantojot Tīmekļa vietni). Mēs varam arī iegūt personas datus par potenciālo klientu (juridisko personu) kontaktpersonām no Uzņēmumu reģistra un citiem publiskiem avotiem.

Piekļuve Privātuma politikā aprakstītajiem personas datiem tiek piešķirta tikai mūsu valdes locekļiem un darbiniekiem, lai pildītu viņu konkrētos profesionālos pienākumus. Piemēram, datus, kas saistīti ar LEI koda reģistrācijas pieprasījumiem, apstrādā klientu apkalpošanas speciālisti, lai izpildītu savus konkrētos darba pienākumus.

Noteiktos gadījumos pakalpojumu sniedzējiem, kas mums sniedz konkrētus pakalpojumus (piemēram, IT pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus, Biļetenu piegādes pakalpojumus), arī var būt piekļuve ierobežotam personas datu apjomam.

Mēs parasti nepārsūtām personas datus valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr, ja šāda pārsūtīšana ir nenovēršami nepieciešama, lai sasniegtu Privātuma politikas 2. nodaļā aprakstītos mērķus, mēs nosūtām personas datus tikai tiem saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kuru dzīvesvietas valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni (Eiropas Komisija ir publicējusi lēmumu par pienācīgu aizsardzību šajā sakarā) un/vai atbilstošu aizsardzības līmeni var sasniegt ar atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, piemēram, ieviešot standarta datu aizsardzības klauzulas un/vai saistošus uzņēmuma noteikumus.

6. Datu subjekta tiesības

Saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic LEI Reģistrs, jums ir šādas tiesības, kā norādīts VDAR:

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai un kādus personas datus, uz kāda juridiskā pamata un kādā veidā mēs apstrādājam par jums. Jums ir arī tiesības pieprasīt par jums apstrādāto personas datu kopiju.

Tiesības labot datus

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam jebkādas kļūdas jūsu personas datos (piemēram, ja jūsu personas dati ir mainījušies). Šīs tiesības var izmantot, ja personas dati, ko mēs apstrādājam par jums, ir nepilnīgi, novecojuši vai citādi nepareizi.

Tiesības tikt aizmirstam

Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja:

  • apstrādātie personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu apstrādes nolūkus;
    jūs atsaucat piekrišanu personas datu apstrādei (ar nosacījumu, ka apstrādes juridiskais pamats bija piekrišana).

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi šādās situācijās:

  • jūs apstrīdat savu personas datu derīgumu;
  • kļūst skaidrs, ka jūsu personas datu apstrādei trūkst juridiska pamata, bet jūs nepieprasāt personas datu dzēšanu;
  • jums ir nepieciešami personas dati, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētu tiesisku prasību.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret jebkādu automatizētu lēmumu pieņemšanu no mūsu puses un personas datu apstrādi, kas saistīta ar tiešo mārketingu.

Tiesības pārsūtīt personas datus citam pārzinim

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz piekrišanu vai pienākumu, kas izriet no līgumattiecībām starp mums, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs sniedzam jums jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā formātā un mašīnlasāmā formā. Ja tas ir tehniski iespējams, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs pārsūtām personas datus citam jūsu norādītajam datu pārzinim.

Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu

Ja jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē iepriekšējas datu apstrādes likumību, kas balstīta uz derīgu piekrišanu.

Lai izmantotu iepriekš aprakstītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu subjekta tiesības nav absolūtas un attiecībā uz katru pieprasījumu mums ir jāizvērtē, vai un cik lielā mērā piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti ļauj mums izpildīt jūsu pieprasījumu. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ja viena mēneša laikā nav iespējams atbildēt uz pieprasījumu, mēs varam pagarināt atbildes sniegšanas termiņu vēl par diviem mēnešiem, informējot jūs par termiņa pagarinājumu un tā iemeslu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

7. Jautājumi un sūdzības

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]. Mēs atbildēsim viena mēneša laikā pēc jautājuma vai sūdzības saņemšanas.

Ja nepiekrītat saņemtajai atbildei, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā (adrese: Tatari 39, Tallina 10134; e-pasts: [email protected]; tālrunis: +372 627 4135), kā arī attiecīgajā datu aizsardzības iestādē jūsu valstī.

Informācija par citām datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā ir pieejama šeit.

8. Privātuma politikas atjaunināšana

Mēs pastāvīgi cenšamies nodrošināt, lai mūsu veiktās datu apstrādes darbības un saistītā dokumentācija būtu vienkārša, skaidra un pārredzama un atbilstu visām tiesību aktos noteiktajām prasībām un labākajai datu aizsardzības praksei. Attiecīgi mēs regulāri atjauninām, precizējam un uzlabojam šo Privātuma politiku.

Jūs vienmēr varat atrast šīs Privātuma politikas jaunāko versiju mūsu Tīmekļa vietnē.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2024.2.2