VISPĀRĒJIE UN PIRKUMA NOSACĪJUMI

1. Lai pieteiktos LEI koda saņemšanai, nepieciešams aizpildīt pieteikumu LEI Register OÜ formā, apstiprināt to un apmaksāt pakalpojumu.
2. Iesniedzot pieteikumu, pieteicējs piekrīt LEI Register OÜ nosacījumiem un sniedz pilnvarojumu LEI koda reģistrēšanai uz klienta vārda. Prasītājs apstiprina, ka viņš ir pilnībā tiesīgs pieteikties juridisko izdevumu apdrošināšanai juridiskās personas vārdā.
3. Pēc pakalpojuma apmaksas LEI Register OÜ uzsāk LEI koda reģistrēšanu.
4. Pēc pieteikuma iesniegšanas un pakalpojuma apmaksas klientam tiek nosūtīts rēķins un LEI kods, tikko iespējams.
5. Ja klienta iesniegtā informācija nav pilnīga, LEI Register OÜ sazinās ar klientu, izmantojot e-pastu vai tālruni.
6. Pēc pieteikuma apstiprināšanas un pakalpojuma apmaksas pirkumu uzskata par pabeigtu un atkāpšanās no darījuma vairs nav iespējama.
7. LEI Register OU patur sev tiesības atteikties no LEI koda pasūtīšanas un/vai LEI koda atjaunināšanas, atteikšanās gadījumā apmaksātā summa klientam tiek atmaksāta pilnā apmērā.
8.Piemērojamie tiesību akti
Līgumu un jebkuru strīdu vai prasību (tostarp ārpuslīgumiskus strīdus un prasības), kas izriet no tā vai saistībā ar to regulē un nosaka atbilstoši Anglijas un Velsas tiesību aktiem.
9. Jurisdikcija
Katra puse neatgriezeniski piekrīt, ka Anglijas un Velsas tiesām ir izņēmuma jurisdikcija izšķirt jebkuru strīdu vai prasību (tostarp ārpuslīgumiskus strīdus un prasības), kas izriet no līguma, tā priekšmeta vai veidošanas, vai saistībā ar to.

Cenas un apmaksa:
1. Pieteikšanās LEI kodam cenas vēlamajam periodam ir norādītas sadaļā CENRĀDIS.
2. LEI Register OÜ nepieprasa no klienta atsevišķu samaksu par LEI koda pārvaldīšanu.
3. Norēķināšanās par LEI kodu notiek ar bankas pārskaitījumu, ar bankas saites starpniecību vai ar kredītkarti (VISA, MASTERCARD).
4. Maksājumi tiek pieņemti tikai EUR valūtā.