VISPĀRĒJIE UN PIRKUMA NOSACĪJUMI

Vispārīgie nosacījumi

Līgumslēdzēja puse ir LEI Register grupas uzņēmums, kas darbojas klienta dzīvesvietas valstī. Ja klienta dzīvesvietas valstī nedarbojas neviens LEI Register grupas uzņēmums, tad tā būs LEI Register OU (LEI numurs 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register grupa darbojas Latvijā ar preču zīmi LEI Reģistrs. LEI Register ir LEI Reģistrācijas aģents. Mēs sadarbojamies ar LOU Ubisecure Oy (RapidLEI) (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

LEI Reģistra grupas uzņēmumi:

LEI Register OU
Adrese: Uus tn 21-2, 10111, Tallina, Igaunija
E-pasts: [email protected]

LEI Kode ApS
Adrese: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrupa, Dānija
E-pasts: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adrese: 15a, 4. stāvs, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, Indija
E-pasts: [email protected]

1. Jauna LEI, LEI atjaunošanas un LEI pārsūtīšanas process

1.1. Lai pieteiktos jaunam LEI numuram, atjaunotu esošu LEI numuru vai nodotu LEI numuru LEI Reģistrs pārvaldībā, pieteikuma iesniedzējam ir jāaizpilda attiecīgā pieteikuma veidlapa, jāiesniedz savi dati un jāmaksā par pakalpojumu ar kredītkarti, PayPal vai bankas pārskaitījumu.

1.2. Iesniedzot veidlapu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt LEI Reģistrs noteikumiem un nosacījumiem. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka iesniegtie dati ir pareizi un ka iesniedzējam ir visas tiesības juridiskās personas (klienta) vārdā pieprasīt LEI numuru. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka viņu kontaktinformāciju var kopīgot ar vietējo darbības vienību (LOU – Local Operating Unit).

1.3. Pieteikuma iesniedzējs apzinās un piekrīt piešķirt vietnei LEI Reģistrs visas tiesības parakstīt izvēlētās LOU noteikumus un nosacījumus viņa vārdā. Piemēram, RapidLEI pakalpojumu sniegšanas noteikumus var atrast šeit. Dažādu LOU pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir ļoti līdzīgi, jo tie visi atbilst Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) vadlīnijām.

1.4. Pieteikuma iesniedzējs piešķir visas tiesības vietnei LEI Reģistrs pārvaldīt juridiskās personas LEI viņa vārdā. Piemēram, jauns LEI pieteikuma iesniedzējs piešķir vietnei LEI Reģistrs visas tiesības pieteikties LEI koda saņemšanai juridiskās personas vārdā. LEI atjaunošanas pieteikuma iesniedzējs piešķir vietnei LEI Reģistrs visas tiesības atjaunot LEI juridiskās personas vārdā. LEI pārsūtīšanas pieteikuma iesniedzējs piešķir vietnei LEI Reģistrs visas tiesības pārsūtīt savu LEI LEI Reģistrs pārvaldībā.

1.5. LEI pārsūtīšanas pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka LEI pārsūtīšana ietver/var būt saistīta ar LOU maiņu. Ja LEI atjaunošanas pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu LEI koda atjaunošanai ar vietni LEI Reģistrs, kas nav viņa pārziņā, LEI ir jānodod LEI Reģistrs pārvaldībā. LEI var pārsūtīt pirms LEI atjaunošanas vai LEI atjaunošanas procesa laikā. LEI Reģistrs nevar atjaunot LEI kodu, kas nav tās pārvaldībā.

1.6. LEI, ko pārvalda LEI Reģistrs, var atjaunot ne vēlāk kā 60 dienas pirms tā derīguma termiņa beigām. Tomēr, ja klients nodod un atjauno LEI, ko pārvalda pakalpojumu sniedzējs, kas atšķiras no LEI Reģistrs, un LEI “nākamais atjaunošanas datums” (next renewal date) ir ilgāks par 60 dienām, dienas pēc LEI atjaunošanas perioda var tikt zaudētas.

1.7. LEI Reģistrs sāks LEI reģistrācijas, atjaunošanas un/vai pārsūtīšanas procesu neilgi pēc tam, kad būs saņemts pieteikums un maksājuma apstiprinājums.

1.8. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka ar viņu var sazināties, lai iesniegtu pilnvarojuma vēstuli (pilnvaru) vai jebkuru citu pierādījumu, kas apliecina, ka iesniedzējs ir pilnvarots pieteikties LEI juridiskās personas vārdā.

1.8.1. Tikai izraudzītie parakstītāji var parakstīt vēstuli vai pilnvarojumu ar savu identitāti. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka uzdošanās par paraksttiesīgu personu ir aizliegta, un tā ir identitātes viltošana.

1.9. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka ar viņu var sazināties, lai iesniegtu papildu dokumentus. Piemēram, [vietnes_nosaukums] var pieprasīt dokumentus, kas apliecina juridiskās personas reģistrāciju, dokumentus, kas parāda, kas ir juridiskās personas pilnvarotie pārstāvji, dokumentus, kas parāda juridiskās personas dibināšanas datumu vai dokumentus, kas parāda, kad tika veikti juridiskas personas datu grozījumi.

1.10. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka, ja juridiskajai personai ir tiešais un/vai galvenais mātesuzņēmums, kam pieder kontrolpakete (parasti >50 %) un kas konsolidē meitasuzņēmuma pārskatus, iesniedzējam ir pienākums ziņot par mātesuzņēmuma (2. līmeņa) datiem. Ja juridiskajai personai nav neviena mātesuzņēmuma vai tā nevar par tiem ziņot, jānorāda mātesuzņēmuma (2. līmeņa) datu nesniegšanas iemesls, izvēloties ziņošanas izņēmumu.

1.10.1. LEI Reģistrs var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lai pieprasītu papildu dokumentus konsolidācijas pārbaudei.

1.11. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka, ja juridiskā persona ir starptautiska filiāle, tam ir jānorāda galvenā biroja LEI kods. Ja galvenā biroja LEI kods netiek norādīts, LEI Reģistrs nevar turpināt LEI pieteikumu. Galvenā biroja LEI kodam jābūt statusā ISSUED (izsniegts).

1.12. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka, ja juridiskā persona ir fonds, LEI Reģistrs var pieprasīt informāciju par fondu attiecībām (fonda pārvaldības struktūru, apakšfonda virsfondu un/vai pakārtotā fonda mātes fondu).

1.12.1. LEI Reģistrs var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lai pieprasītu papildu dokumentus fonda attiecību pārbaudei.

1.12.2. Lai ziņotu par attiecībām, no fonda pārvaldības struktūras, virsfonda un galvenā fonda tiek prasīts LEI.

1.13. LEI kods tiks izsniegts pēc iespējas ātrāk. Jauni LEI kodi 90% gadījumu tiek izsniegti 1–3 stundu laikā. Mātesuzņēmumu un fondu attiecību datu apstiprināšana var ilgt līdz 48 stundām. LEI atjaunošana un pārsūtīšana var ilgt līdz 7 dienām. Datu validācijas problēmu vai citos retos gadījumos, apstrādes laiks var būt ilgāks nekā parasti.

1.14. Kad process būs pabeigts, iesnieguma pieteicējs uz LEI pieteikumā norādīto saziņas e-pastu saņems apstiprinājuma e-pasta ziņu ar rēķinu.

1.15. Pieteikuma iesniedzējs apzinās un piekrīt, ka pēc pieteikuma iesniegšanas un noteikumu pieņemšanas pieteikums tiek uzskatīts par galīgu. Kad vietne LEI Reģistrs ir saņēmusi pārsūtīšanas pieteikumu, to nevar atsaukt. Kad vietne LEI Reģistrs ir saņēmusi maksājuma apstiprinājumu par jaunu LEI, LEI atjaunošanas vai atjaunošanas un pārsūtīšanas pieteikumu, pieteikumu nevar atsaukt. Ja pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekami daudz informācijas, lai apstrādātu LEI pieteikumu, procesu nevar apturēt un LEI tiek piešķirts.

1.16. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka gadījumā, ja kāda daļa no pieprasītās informācijas nav sniegta, tostarp visa iepriekš minētā informācija, LEI Reģistrs un attiecīgā LOU veiks saprātīgus nepieciešamos pasākumus, lai aizpildītu LEI pieteikumu. Tā rezultātā mātesuzņēmuma (2. līmeņa) informācija var tikt norādīta kā nepubliska vai fonda attiecību dati var netikt publicēti. Tomēr, ja LEI nevar izsniegt, atjaunot un/vai pārsūtīt tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis pieprasīto informāciju, LEI Reģistrs un attiecīgā LOU nav atbildīgi par jebkādiem ar LEI saistītiem zaudējumiem.

1.17. Pieteikuma iesniedzējs apzinās, ka pēc LEI koda izsniegšanas LEI un ar juridiskās personas LEI saistītie atsauces dati tiks publicēti GLEIF un LEI Reģistrs tīmekļa vietnē. Kad LEI ir izsniegts, to nevar dzēst vai nodot citai juridiskai personai.

1.18 LEI Reģistrs nosūtīs e-pastu uz norādīto saziņas e-pasta adresi 60 dienas pirms LEI jāatjauno (t.i., 60 dienas pirms apmaksātā derīguma termiņa).

2. CDaudzgadu līgumi un automātiska atjaunošana

2.1. Klientu ērtībām LEI Reģistrs piedāvā iespēju atjaunošanas maksu samaksāt iepriekš avansā līdz 5 gadiem.

2.1.2. Ja klients ir iegādājies LEI atjaunošanas pakalpojumu vairākiem gadiem, LEI Reģistrs segs atjaunošanas izmaksas par iegādāto periodu.

2.1.3. Ja klients ir pasūtījis daudzgadu LEI (piemēram, 5 gadu LEI) atjaunošanu vietnē LEI Reģistrs un priekšapmaksas periodā pārsūta LEI citam pakalpojumu sniedzējam, daudzgadu līgums tiek automātiski atcelts.

2.2 Neatkarīgi no tā, vai klients ir iegādājies atjaunošanas pakalpojumu vairākiem gadiem (2–5), LEI dati tiks atjaunināti ik gadu. Tāpēc "nākamā atjaunošanas datums" GLEIF datubāzē parasti ir LEI izdošanas/pēdējās atjaunošanas laiks + 365 dienas, bet nekad vairāk par 425 dienām nākotnē.

2.3. Klients var izvēlēties, lai viņa LEI kods tiktu atjaunots automātiski.

2.3.1. Ja klients ir izvēlējies ikgadēju LEI automātisko atjaunošanu, maksa tiek iekasēta 60 dienas pirms līguma termiņa beigām. Maksājums tiks iekasēts no tā paša konta, kas tika izmantos pirmajam maksājumam.

2.3.2 Par gaidāmo automātisko atjaunošanu klients tiks informēts pa e-pastu. Klientam būs 5 dienu periods, lai iesniegtu izmaiņas savos LEI datos, ja kaut kas ir jāatjaunina vai jāatceļ LEI automātiskā atjaunošana. Pēc 5 dienu perioda LEI Reģistrs sāksies atjaunošanas process. Pēc atjaunošanas procesa pabeigšanas klients saņems apstiprinājuma e-pastu ar rēķinu par atjaunošanas pakalpojumu. Kad LEI ir atjaunots, atjaunošanu nevar atsaukt.

2.4. Vietnei LEI Reģistrs ir visas tiesības atjaunot juridiskās personas LEI kodu un atjaunināt atsauces datus GLEIF datubāzē, izmantojot attiecīgo LOU.

2.4.1. Ja juridiskā persona ir reģistrēta, LEI Reģistrs un attiecīgajai LOU ir tiesības atjaunināt juridiskās personas atsauces datus, pamatojoties uz attiecīgo reģistru.

2.4.2. Ja juridiskās personas datus nevar pārbaudīt ar reģistra palīdzību, LEI Reģistrs un attiecīgā LOU veiks saprātīgus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu LEI, izmantojot esošos datus. Tas var ietvert mātesuzņēmuma (2. līmeņa) datu norādīšanu kā nepublisku vai fonda attiecību datu neziņošanu.

2.4.3. Klients piekrīt informēt LEI Reģistrs, ja ir notikušas izmaiņas datos, kuras nevar pārbaudīt publiskajos reģistros, un sniegt attiecīgo atjaunināto informāciju.

2.4.4. LEI Reģistrs var sazināties ar klientu, lai pieprasītu atjauninātu informāciju un/vai dokumentus (piem., atjauninātus konsolidētos pārskatus, ziņošanas izņēmumu, pilnvarojuma vēstuli, pilnvarojuma apliecinājumu vai citus datus).

2.4.5. Ja klients neiesniedz pieprasīto informāciju un/vai dokumentus, LEI var netikt atjaunots. Ja klients nesniedz pieprasīto informāciju, LEI netiek atjaunots, LEI Reģistrs un attiecīgā LOU nav atbildīgi par jebkādiem ar LEI saistītiem zaudējumiem. Ja klients 60 dienu laikā nesniedz pieprasīto informāciju, LEI Reģistrs ir tiesības lauzt līgumu.

3. Fast-track pakalpojums

3.1. Fast-track pakalpojums ir paredzēts tikai jaunajiem LEI klientiem. Fast-track pakalpojums atbalsta juridiskās personas, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un kurām nav mātesuzņēmuma (2. līmeņa) datu vai datu par attiecībām ar fondiem (vai kuras neziņo par tādām). Ja klients kvalificējas Fast-track, norēķinu lapā tiks parādīta izvēles rūtiņa Fast-track.

3.2. Ja norēķinu lapā nav parādīta izvēles rūtiņa Fast-track, atbilstība starp iestādes reģistrācijas numuru un Uzņēmumu reģistra datubāzi nav atrasta vai arī pieteikumā tika ziņots par attiecību datiem. Šādā gadījumā LEI pieteikums tiks uzskatīts par parastu pieteikumu.

3.3. LEI Reģistrs garantē, ka Fast-track pakalpojuma klientiem tiks nodrošināts jauns LEI kods 3 stundu laikā.

3.4. LEI Reģistrs veiks saprātīgus nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu LEI solītajā termiņā.

4. LEI sertifikāts/birka

4.1. LEI sertifikātu + birku un sertifikāta drukāto kopiju var pievienot pasūtījumam norēķinu lapā vai iegādāties atsevišķi pēc LEI datu publicēšanas šajā vietnē. LEI sertifikātu + birku un sertifikāta drukāto kopiju var iegādāties atsevišķi, šīs vietnes sadaļā "LEI sertifikāts + tags" meklējot LEI kodu.

4.2. LEI Reģistrs 7 darba dienu laikā nosūtīs sertifikāta drukāto kopiju. Drukātā kopija tiks nosūtīta uz juridiskās personas juridisko adresi.

4.3. LEI Reģistrs patur tiesības nesūtīt jaunu drukāto kopiju, ja klients ir norādījis nepareizus datus vai ja klients nepieņem piegādi.

5. Izmaksas

5.1. Izmaksas par jauna LEI pasūtīšanu, LEI pārsūtīšanu vai LEI atjaunošanu var atrast šīs tīmekļa lapas sadaļā "LEI Koda Cena". Jauna LEI koda cenā ietilpst sākotnējā LEI reģistrācija un LEI ikgadējā atjaunošana izvēlētajam periodam. Esoša LEI koda atjaunošanas cenā ietilpst ikgadēja LEI atjaunošana izvēlētajam periodam. Ja tā nepieciešama, LEI pārsūtīšana ir bez maksas. Norādītajās cenās ir iekļauta GLEIF maksa. Cenās nav iekļauts PVN. Derīga ES PVN maksātāja numura gadījumā PVN ir 0%. PVN maksātāja numurs tiek automātiski pārbaudīts VIES datubāzē. Nederīga vai neesoša PVN maksātāja numura gadījumā PVN ir 21%, un PVN tiks pievienots saskaņā ar EU OSS shēmu.

5.2. Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties papildu pakalpojumus par papildu samaksu.

5.2.1. Mātesuzņēmuma datu pievienošana vienam mātesuzņēmumam maksā 10 € gadā.

5.2.2. Fonda datu apstiprināšana maksā 10 € gadā.

5.2.3. Ja Fast-track pakalpojums tiek izvēlēts norēķināšanās laikā, tiek piemērota papildu maksa 25 € apmērā.

5.2.4. LEI sertifikāta + birkas un sertifikāta drukātās kopijas cenas ir atrodamas šīs vietnes sadaļā "LEI sertifikāts + tags".

6. Atmaksas politika

6.1 Lai pieteiktos naudas atmaksai, sazinieties ar [email protected]. Atmaksas un atcelšanas pieprasījumus var sūtīt arī uz Uus 21-2, 10111, Tallina, Igaunija.

6.2 Atmaksa tiks izsniegta 7 dienu laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atmaksas laiki atšķiras atkarībā no bankas. Var paiet līdz 30 dienām, līdz tiek saņemta atmaksa.

6.3. Vietnei LEI Reģistrs ir tiesības iekasēt atmaksas maksu 30€ par katru atmaksu.

6.4. Klientam ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu, ja netiek izpildīts kāds no 6.5. punktā minētajiem nosacījumiem.

6.5. LEI Reģistrs ir tiesības atteikt jebkādu atmaksu šādos gadījumos:

6.5.1. Pieteikums tika uzskatīts par galīgu.

6.5.2. LEI automātiskā atjaunošana ir pabeigta.

6.5.3. Klients ir pasūtījis daudzgadu LEI atjaunošanu (piemēram, 5 gadu LEI) un vēlāk atklāj, ka viņam vairs nav nepieciešams aktīvs LEI.

6.5.4. Klients nodod LEI citam pakalpojumu sniedzējam pirms priekšapmaksas atjaunošanas perioda beigām.

6.5.5. Dienas no LEI atjaunošanas perioda tiek zaudētas, ja klients nodod un atjauno LEI, ko pārvalda pakalpojumu sniedzējs, kas atšķiras no LEI Reģistrs, un LEI “nākamais atjaunošanas datums” ir ilgāks par 60 dienām.

6.5.6. Dienas no starptautiskās filiāles LEI koda atjaunošanas perioda tiek zaudētas, jo galvenā biroja LEI ir noteikts statuss LAPSED (spēka neesošs), tādēļ arī starptautiskās filiāles LEI ir noteikts statuss LAPSED (spēkā neesošs).

6.5.7. LEI nevar izsniegt, atjaunot vai pārsūtīt, ja klients 60 dienu laikā nav sniedzis nepieciešamo informāciju. Tā var ietvert, bet nav ierobežota ar šādu informāciju:

  • pilnvarojuma vēstule,
  • pilnvaras apliecinājums,
  • dokumenti, kas norāda, kas ir juridiskās personas pilnvarotie pārstāvji,
  • reģistrācijas dokumenti,
  • dokumenti, kas norāda juridiskās personas dibināšanas datumu,
  • dokumenti, kas norāda, kad tika veikti grozījumi juridiskās personas datos,
  • dokumenti, lai pārbaudītu konsolidācijas vai fondu attiecības,
  • galvenā biroja vai virsfonda LEI,
  • jebkuri citi ar juridisko personu saistīti dokumenti/informācija.

6.5.8. Pēc sniegto mātesuzņēmumu (2. līmeņa) datu apstiprināšanas kļūst skaidrs, ka vismaz viens no mātesuzņēmumiem nekonsolidē.

6.5.9. Klients nepieņem sava LEI sertifikāta drukātās kopijas piegādi vai ir norādījis nepareizus datus.

6.6. Atbilstoši tiks ievērots GLEIF RA pārvaldības sistēmā noteiktais atmaksas periods.

7. Piemērojamie tiesību akti

7.1 Šo līgumu un jebkādus strīdus vai sūdzības (tostarp ārpuslīgumiskus strīdus vai sūdzības), kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, tā priekšmetu vai izveidi, reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem.

Galīgie nosacījumi

Klients ir pilnībā atbildīgs par visām ar LEI numuru saistītām darbībām, kas ir saistītas ar juridisko personu, kuru klients pārstāv. LEI Reģistrs nekādā veidā nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar LEI.

LEI Reģistrs darbojas kā LEI reģistrācijas aģents klienta vārdā un sadarbojas ar GLEIF akreditētajiem LOU, lai pasūtītu, atjaunotu, pārsūtītu un atjauninātu klientu LEI.

LEI Reģistrs patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas savos noteikumos un nosacījumos. Dokumentu, kurā izklāstīti pašreizējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi, vienmēr var atrast LEI Reģistrs vietnē: https://www.leikods.lv