ESRB diskutē par LEI nākotni

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (European Systemic Risk Board, ESRB) publicējusi ziņojumu par Legal Entity Identifier (LEI) nozīmīgumu. ESRB uzdevums Eiropas Savienībā (ES) ir novērst un mazināt riskus finanšu sistēmā. Rakstā aplūkotas LEI piedāvātās iespējas ātrāku, lētāku un drošāku darījumu nodrošināšanai ne tikai finanšu tirgos, bet arī visām juridiskajām personām visā pasaulē.

Legal Entity Identifier Juridiskās Personas Identifikators

ESRB ziņojumā minēts: “Plašāka LEI izmantošana dod labumu ne tikai regulatoriem un citām iestādēm. Priekšrocības ir pieejamas arī plašākai finanšu nozarei, nefinanšu nozarei un akadēmiskajām aprindām. Tā kā LEI datubāze ir sabiedrisks labums, LEI rada vispasaules infrastruktūru digitālajam laikmetam juridisko personu jomā, līdzīgi kā tālruņu grāmatai analogajā laikmetā.”

Globālais juridisko personu identifikatoru fonds (Global Legal Entity Identifier Foundation , GLEIF), globālās LEI sistēmas (GLEIS) pārraudzības institūcija, novērtē to organizāciju piemērotību, kuras vēlas darboties kā LEI emitenti, atzinīgi vērtē ESRB ziņojumus un turpina diskusijas par šo tēmu.

GLEIF norāda, ka līdzās tam, ka ESRB ziņojumā ir atzīts LEI plašais potenciāls, tajā ir uzsvērti arī iespējamie šķēršļi globālai ieviešanai gan finanšu, gan nefinanšu juridisku personu vidū. Tie ietver jautājumus, kas saistīti ar LEI iegūšanas izmaksām, kā arī tā atjaunošanu, ja tas nepieciešams mazākiem uzņēmumiem; intereses vai izpratnes trūkums ārpus finanšu sektora un vienota likuma neesamību, kas noteiktu visām valstīm izmantot konkrētus kodus, kas atvieglotu saziņu starp iesaistītajām pusēm. Pašreizējais ikgadējais atjaunošanas līmenis (kurš prasa atjaunot atsauces datus, ja tie ir kaut kādā veidā mainījušies) arī nav pietiekami biežs dažiem uzraudzības mērķiem.

ESRB ir atradusi veidu, kā pārvarēt šos šķēršļus, iesakot izveidoto globālo LEI izdošanas sistēmu attiecināt uz valstu uzņēmumu reģistriem un finanšu iestādēm. Tas ļaus tām pildīt savas aģentūras vai padomdevēja lomu, kā arī atvieglos LEI izsniegšanu saviem juridiskajiem klientiem, uzņemoties reģistrācijas aģenta vai validācijas aģenta lomu. 


Iespējamie regulējošie pielāgojumi

Globālā LEI sistēma ir daudz strādājusi, lai izveidotu uzticamu un stabilu normatīvo regulējumu. Tomēr, tā kā jebkura sistēma ir tikai tik laba, cik labi ir tās dalībnieki, ir svarīgi saprast, kāda nozīme var būt globālajam regulējumam, palīdzot šai jaunajai iniciatīvai gūt panākumus. GLEIF sniedz ieskatu par to, kāda veida darbības perspektīva varētu būt ieteicama šiem noteikumiem, ja tie patiešām vēlas palīdzēt sasniegt ESRB rekomendēto.

Korporatīvās tiesības (Company Law)

Vispasaules tiesību aktu ieviešana, kura regulētu LEI izsniegšanu, būtu efektīva uzņēmumiem visā pasaulē, taču tas var notikt tikai tad, ja visām reģistrētajām vienībām tiek izsniegts LEI, izmantojot attiecīgos uzņēmumu reģistrus.

AML – Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumi (AML Law)

Vēl viens veids, kā īstenot ESRB ieteikumus, varētu būt pielāgojumu veikšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumos visā pasaulē. Šādus tiesību aktus, iespējams, varētu atjaunināt, lai ietvertu pienākumu finanšu iestādēm izmantot LEI visām juridiskajām personām klientu uzticamības pārbaudes pasākumu nolūkos.

Maksājumu likumi (Payments Law)

Visbeidzot, tā kā maksājumu likumi turpina attīstīties un globālā vajadzība pēc efektivitātes arvien pieaug, integrēšana mūsu finanšu sistēmā būtu dabisks nākamais solis. To iespējams spert, izmantojot tādus jauninājumus kā ISO 20022 sertifikācija, kas jau tagad izmanto LEI identifikācijas standartus savā sistēmā. Kā minēts iepriekš AML likumā, LEI integrēšana maksājumos būtu atkarīga no finanšu iestādēm, kas atvieglos LEI iegūšanu un uzturēšanu viņu klientu bāzei.